Gastro Consulting har…

  • JimmiFokus på udvikling af hotel og restaurant med turismen som omdrejningspunkt
  • Strategi- og optimeringsrådgivning til såvel nystartede som igangværende virksomheder
  • Rådgivning i kompetenceudvikling af ledere og mellemledere for optimal udnyttelse af personaleressourcer
  • Forandring og optimering af processer, udvikling af medarbejdere – individuelt og i teams
  • Kompetencer til optimal udnyttelse af netværk til udvikling og implementering af virksomheden i nær og fjernmiljøet
  • Vi “smager” sammen på nye muligheder for din restaurant eller drift af hotel
  • Foredrag med udgangspunkt i hotel- og restaurationsmiljøet koblet med turisme